Sambasso

Reisvoorwaarden en garanties

Wandelvakanties Europa wordt uitgevoerd door STAP Reizen VOF

STAP Reizen is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR, deelnemer 4860). Op alle reizen van Wandelvakanties Europa zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. Voor meer informatie over de ANVR en de aanvullende reisvoorwaarden van STAP Reizen kunt u kijken op: Aanvullende reisvoorwaarden

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Wandelvakanties Europa wordt uitgevoerd door STAP Reizen VOF. STAP Reizen is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden, deelnemer: 3190. (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen op Wandelvakanties Europa website onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Verplichte SGR bijdrage

Vanaf 1 februari 2021 wordt er een verplichte SGR-bijdrage van € 5,- per persoon per boeking in rekening gebracht. Deze verplichte bijdrage is niet inbegrepen in de gepubliceerde prijzen. Deze bijdrage dient altijd te worden voldaan, ook bij annulering van de reis. SGR

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Wandelvakanties Europa wordt uitgevoerd door STAP Reizen VOF. STAP Reizen is aangesloten bij het Calamiteitenfonds (deelnemer: 3190). Alle op de Wandelvakanties Europa website gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Als reiziger op een wandelarrangement van STAP Reizen heeft de reiziger recht op restitutie wanneer:
– STAP Reizen als gevolg van een (door het Calamiteitenfonds erkende) calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren.
- STAP Reizen als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of reiziger vervroegd moet repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte, abnormale gebeurtenis.

Per boeking betaalt reiziger voor de garantie van het Calamiteitenfonds een bijdrage van € 2,50. Voor de volledige garantieregeling verwijzen wij naar de website van het Calamiteitenfonds. Dit fonds is niet van toepassing voor reizigers die niet in Nederland woonachtig zijn ten tijde van de boeking en/of zelf hun vlucht hebben geboekt.
 Calamiteitenfonds